ICT leasen voor grotere organisaties: meer uitdagingen dan alleen financieren

ICT leasen voor grootverbruikers heeft veel impact. Bij grotere ICT parken volgen investeringen elkaar snel op. Dat legt vaak onnodig druk op besluitvorming, inkoop en administratieve processen. Leasing brengt structuur en overzicht.

ICT leasen voor grootverbruikers

Verandering is de constante factor

Grotere IT organisaties hebben vaak al een hogere maturity stage bereikt. Veel van de beheerprocessen zijn verder geoptimaliseerd, zodat er effectief gewerkt kan worden door de ICT beheer afdeling.

Beheerprocessen worden desondanks nogal eens verstoord door projecten of ingrijpende besluiten. Constante verandering is een gegeven voor uw organisatie.

Goede beheersing van de ICT life-cycle en het doorlopende vervangingsproces geeft dan rust en comfort voor uw organisatie. En voor het management.

Management

Hoe houdt u de stakeholders tevreden en kunt u toch voldoende de verantwoordelijkheid voor uw vakgebied invullen?

De uitdagingen zijn divers, financiële structuur is het gemeenschappelijk belang. Lees hier meer over uw belang als financieel manager. Bent u verantwoordelijk voor het ICT management, klik dan hier.

Oplossingen met lease voor grootverbruikers

Wij maken ICT lease grootverbruik oplossingen die passen bij de schaal van uw organisatie en de bestedingspatronen die u heeft. Die zijn anders voor een administratieve- of onderwijsorganisatie dan bij voorbeeld voor een bedrijf met software developers.

Naarmate de schaal groeit, wordt het belang van controle groter. Die controle geven wij u door met leasing te sturen op exploitatie. Meer actief dan reactief.

De oplossingen die daarbij passen zijn als volgt in te delen:

  • het in beeld brengen van alle bestedingen op ICT gebied door ze via dezelfde financieringsroute te behandelen. Breng zo ook de bestedingen in beeld die uw organisatie normaal gesproken niet zou activeren.
  • het installeren van een specifiek vervangingsprogramma op category level en hiervoor de adequate budgetten reserveren

ICT afval bij leasen voor grootverbruikers

Geef met leasing invulling aan uw verantwoordelijkheid voor het afval dat uw IT gebruik nalaat. Laat de zorg voor processen rondom het nuttige hergebruik van apparatuur en componenten aan ons over. U krijgt er data-veiligheid en lagere gebruikskosten voor terug.

Menu