U bent in de lead, maar laat u niet verrassen

Grote IT parken brengen grotere investeringen met zich mee. Ook al verhuizen veel oplossingen naar de cloud, naast de licenties / subscriptions / abonnementen blijven er telkens weer verrassingen ontstaan. ICT hardware blijft onderhevig aan onverwachte en snelle vernieuwing.

Financieel zien we vaak de neiging om de rem erop te zetten: jaartje uitstel van vervanging, minder afschrijvingen. Begrijpelijk, maar meestal met een averechts effect. ICT is bij uitstek een productiviteitstool. Bijblijven met nieuwe toepassingen helpt organisaties vooruit.

waarom-leasen

Het langer gebruiken van ICT is vrijwel altijd contraproductief: de kosten zullen juist toenemen. Wellicht niet in uw Excelsheet, maar in de praktijk zeker.

Tips

  • Het historische verloop van investeringen blijft een sterke indicatie voor meerjarige budgettering. Onderzoek die.
  • Vraag uw IT mensen naar de trends die zij verwachten, zoals netwerkinvesteringen +10% / AV + 20% / servers -30%
  • Vertaal historische data en trends naar jaarbudgetten
  • En hang daar vervolgens een exploitatiebudget aan, geen investeringsbudget

Met het implementeren van een ICT lease-cyclus bouwt u aan inzicht en controle. U vermijdt verrassingen en houdt cash vrij. Met een exploitatiebudget legt u de verantwoordelijkheid van investeringskeuzes en de prioritering daarvan waar die hoort, bij het ICT management.

Menu