U bent in de lead, maar laat u niet verrassen

Grote IT parken brengen grotere investeringen met zich mee. Ook al verhuizen veel oplossingen naar de cloud, naast de licenties / subscriptions / abonnementen blijven er telkens weer verrassingen ontstaan. ICT hardware blijft onderhevig aan onverwachte en snelle vernieuwing.

Financieel zien we vaak de neiging om de rem erop te zetten: jaartje uitstel van vervanging, minder afschrijvingen. Begrijpelijk, maar meestal met een averechts effect. ICT is bij uitstek een productiviteitstool. Bijblijven met nieuwe toepassingen helpt organisaties vooruit.

sale leaseback

Het langer gebruiken van ICT is vrijwel altijd contraproductief: de kosten zullen juist toenemen. Wellicht niet in uw Excelsheet, maar in de praktijk zeker.

Tips

  • Het historische verloop van investeringen blijft een sterke indicatie voor meerjarige budgettering. Onderzoek die.
  • Vraag uw IT mensen naar de trends die zij verwachten, zoals netwerkinvesteringen +10% / AV + 20% / servers -30%
  • Vertaal historische data en trends naar jaarbudgetten
  • En hang daar vervolgens een exploitatiebudget aan, geen investeringsbudget

Met het implementeren van een ICT lease-cyclus bouwt u aan inzicht en controle. U vermijdt verrassingen en houdt cash vrij. Met een exploitatiebudget legt u de verantwoordelijkheid van investeringskeuzes en de prioritering daarvan waar die hoort, bij het ICT management.

Menu